Sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken en ondernemen

Woont u in een ander land dan het land waarin u werkt? Of ontvangt u een uitkering uit een ander land dan het land waarin u woont? Bij grensoverschrijdend werken en ondernemen speelt niet alleen de vraag in welk land uw inkomsten belast zijn een rol. Het is ook belangrijk om te weten in welk land u sociaal verzekerd bent.

Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn verzekeringen die zorgen voor inkomsten of tegemoetkomingen in bepaalde situaties. Dat kan een werkloosheidsuitkering of studiefinanciering zijn, maar ook een vergoeding van ziektekosten.

Volksverzekeringen

Een onderdeel van de sociale verzekeringen zijn de volksverzekeringen. Hiervoor moet u premie betalen. Die premie wordt berekend over uw premie-inkomen. De volksverzekeringen zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW, voor de AKW wordt geen premie geheven)

De premie voor de volksverzekeringen wordt samen met de loonbelasting op uw loon ingehouden, of samen met de inkomstenbelasting in 1 aanslag geheven.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat u niet verzekerd bent voor de volksverzekeringen. U hoeft dan geen premies te betalen, maar u hebt ook geen recht op de heffingskorting voor de premie volksverzekeringen.

Let op!

Ga altijd na wat de gevolgen zijn voor de sociale zekerheid van u en uw partner. Dit geldt vooral als u vanuit een land buiten Nederland pensioenen of socialeverzekeringsuitkeringen geniet. Mogelijk komt u in aanmerking voor vrijstelling van bepaalde volksverzekeringen. Als u recht hebt op een vrijstelling, dan moet u daar zelf een verzoek voor indienen.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.