U woont niet in Nederland

Als u niet in Nederland woont, en u hebt geen inkomen uit Nederland, dan bent u in principe niet verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. U hoeft dan geen premies meer te betalen en u verliest het recht op een Anw-, Wlz- of AKW-uitkering. Ook bouwt u, als u emigreert, geen AOW-rechten meer op (reeds opgebouwde AOW-rechten blijven in stand). Er zijn echter situaties waarbij u, ook na uw emigratie, op grond van (inter)nationale regelgeving toch verzekerd blijft voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Woont u niet in Nederland, maar hebt u wel inkomen in of vanuit Nederland? Dan moet worden beoordeeld of u verplicht verzekerd bent voor de Nederlandse volksverzekeringen. Dit is afhankelijk van het inkomen dat u in Nederland hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.