Zorgverzekeringswet

Als u niet in Nederland woont

De Zorgverzekeringswet geldt ook als u niet in Nederland woont, maar wel in Nederland verzekerd bent voor de Wlz (Wet langdurige zorg). U bent dus verplicht een basisverzekering af te sluiten waarvoor u de nominale premie verschuldigd bent. Daarnaast hebt u mogelijk recht op een zorgtoeslag. Als u gezinsleden hebt die verzekerd zijn voor de Wlz, dan zijn ook zij verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Het gaat dan alleen om personen die op grond van het ‘Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen’ onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel vallen, zoals gezinsleden van leden van de Nederlandse Diplomatieke Dienst in een ander land dan Nederland of gezinsleden van andere uitgezonden Nederlandse ambtenaren.

De inkomensafhankelijke bijdrage: hoeveel betaalt u?

Als u buiten Nederland woont en in Nederland verzekerd bent voor de Wlz, dan betaalt u hetzelfde percentage als iemand die in Nederland woont en werkt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.