Emigreren

Als u vanuit Nederland naar een ander land verhuist, is er meestal sprake van emigratie. Emigratie heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u moet betalen. U kunt hier lezen wat de gevolgen zijn van emigreren en wat u moet doen.

Aangifteformulier M

Over het jaar waarin u verhuist vanuit Nederland naar een ander land, kunt u geen digitale aangifte doen. In dat jaar kunt u alleen aangifte doen met het aangifteformulier M.

Conserverende aanslag

U kunt een aparte aanslag krijgen over inkomen waarover u nu nog geen belasting betaalt, maar dat in de toekomst misschien wel moet. Deze aanslag heet een conserverende aanslag.

Buitenlandse belastingplicht

Hebt u na uw verhuizing nog inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan moet u in Nederland nog steeds inkomstenbelasting betalen. U bent dan wel buitenlands belastingplichtig.

Premie volksverzekeringen/premie Zvw

Blijft u na uw verhuizing in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz (Wet langdurige zorg)) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Bijvoorbeeld omdat u in Nederland blijft werken? Dan blijft u in Nederland premie betalen voor de volksverzekeringen en soms ook voor de Zvw. Lees meer informatie bij sociale zekerheid.

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.