Wat moet u doen als u emigreert?

Verhuist u van Nederland naar een ander land, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen met de belastingzaken die u voor uw emigratie moet afhandelen. Voordat u verhuist, moet u misschien nog belasting- en premieaanslagen betalen. Of misschien moet u nog aanslagen ontvangen, of uw toeslagen of voorlopige aanslagen stopzetten. U kunt ons vragen om de aanslagen sneller op te leggen.

Let op!

Wilt u bij ons langskomen? Maak dan eerst een afspraak. Bel daarvoor de BelastingTelefoon.

Adreswijziging doorgeven

Verhuist u van Nederland naar een ander land? Geef dan voor u vertrekt uw nieuwe adres buiten Nederland door aan de gemeente waar u woont. De gemeente geeft uw adres aan ons door.

Verhuist u van een adres buiten Nederland naar een ander adres buiten Nederland? Geef dan uw adreswijziging aan ons door.

Gemachtigde

U kunt voor uw vertrek een gemachtigde aanwijzen die uw belastingzaken waarneemt. Deze gemachtigde kan na uw vertrek bijvoorbeeld een belastingteruggaaf in ontvangst nemen of zorgen voor de betaling van uw aanslagen. Hebt u een gemachtigde? Geef dan het adres van de gemachtigde aan ons door als uw postadres. Stuur hiervoor een schriftelijke machtiging met een kopie van uw ID-bewijs naar:

Belastingdienst
Postbus 29
6400 AA  Heerlen

Wij kunnen u dan beter bereiken.

Wilt u liever zelf uw belastingzaken regelen vanuit het buitenland? Dan kunt u dat natuurlijk ook.

Douane

Als u gaat emigreren, kunt u ook te maken krijgen met de Douane. Bij douanezaken maakt het verschil of u vanuit Nederland verhuist naar een land in de Europese Unie (EU-land) of naar een niet-EU-land.

Kentekens van motorvoertuigen moet u afmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Lees meer informatie bij Auto of motor en de grens van Nederland.

Vragen over de gevolgen van internationaal verhuizen voor de belasting

Voor meer informatie over de gevolgen van emigratie voor de belastingen, kunt u bellen met de BelastingTelefoon Buitenland.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.