Conserverende aanslag bij emigratie

Als u vanuit Nederland verhuist naar een ander land, kunnen er bijzondere regelingen voor u gelden. Zijn een of meer van deze bijzondere regelingen op u van toepassing, dan leggen wij u een aparte aanslag op. Dit is een zogenoemde conserverende aanslag.

Een conserverende aanslag leggen wij op om recht te behouden op de belasting over uw inkomen. U betaalt de belasting over dit inkomen namelijk nu nog niet, maar u moet dat in de toekomst misschien wel. Dat inkomen heet te conserveren inkomen. Het te conserveren inkomen valt meestal in box 1. In de conserverende aanslag staat hoeveel belasting u verschuldigd bent. Meestal wordt daarnaast revisierente in rekening gebracht. U betaalt de conserverende aanslag niet meteen.

Een conserverende aanslag heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, met uitzondering voor het aanmerkelijk belang. Deze conserverende aanslag is onbeperkt. Doet u binnen de geldigheidsduur iets wat niet mag volgens de Nederlandse belastingregels, dan moet u de conserverende aanslag direct betalen. U mag bijvoorbeeld geen lijfrenteaanspraak afkopen.

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag bij emigratie?

Als u door uw emigratie te conserveren inkomen hebt, krijgt u een conserverende aanslag. U kunt een conserverende aanslag krijgen in de volgende gevallen:

Hoe berekenen wij de conserverende aanslag?

Het bedrag van uw conserverende aanslag berekenen wij door de belasting over het reguliere inkomen in box 1 op te tellen bij de belasting over het te conserveren inkomen. Dit bedrag verminderen wij vervolgens met de belasting die u op de gewone aanslag verschuldigd bent. Het te conserveren inkomen valt daardoor in het hoogste belastingtarief.

Uitstel van betaling voor conserverende aanslag

U krijgt meestal uitstel van betaling voor uw conserverende aanslag. Dit uitstel van betaling krijgt u zonder voorwaarden en automatisch als u verhuist naar een land binnen de Europese Unie. Over de uitstelperiode hoeft u geen invorderingsrente te betalen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.