U hebt pensioenrechten in Nederland opgebouwd

Heeft uw werkgever in Nederland een pensioen voor u opgebouwd, of trok u de premies voor uw pensioen af van uw inkomen? Dan hebt u daardoor een fiscaal voordeel gehad. Dit fiscale voordeel betaalt u bij emigratie 'onder voorbehoud' terug.

M-formulier invullen

Over het jaar waarin u emigreert moet u aangifte doen met een M-formulier. Geef in het M-formulier de waarde van uw pensioenrechten in het economische verkeer op het moment van emigratie aan. Of geef, afhankelijk van uw woonland, het bedrag van de betaalde premies aan. U kunt die waarde of het bedrag van de premies opvragen bij uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar. De waarde van uw pensioenrechten tellen wij op bij uw inkomen in box 1. Over deze bijtelling rekenen we vervolgens 20% revisierente.

Uitstel van betaling

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor de belasting die u moet betalen over de bijtelling en de revisierente. U krijgt maximaal 10 jaar uitstel van betaling. Houdt u zich tijdens deze uitstelperiode aan de Nederlandse belastingregels, dan kunt u na 10 jaar kwijtschelding van uw belastingschuld vragen. Houdt u zich niet aan die regels, dan trekken wij het uitstel in en moet u de conserverende aanslag betalen. Een van de regels is bijvoorbeeld dat u uw pensioen niet mag afkopen.

Let op!

Als de persoon die de pensioenrechten heeft opgebouwd overlijdt, kunnen we een conserverende aanslag ook opleggen aan een nabestaande die het pensioen ontvangt en emigreert.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.