Recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of -beleggingsrecht

Hebt u in Nederland een lijfrente opgebouwd en trok u de premies af van uw inkomen? Dan hebt u daardoor een fiscaal voordeel gehad. Dit fiscale voordeel betaalt u bij emigratie 'onder voorbehoud' terug.

M-formulier invullen

Over het jaar waarin u emigreert moet u aangifte doen met een M-formulier. Geef in het M-formulier de waarde van uw lijfrenterechten in het economische verkeer op het moment van emigratie aan. Of geef, afhankelijk van uw woonland, het bedrag van de betaalde premies aan. U kunt die waarde of het bedrag van de premies opvragen bij uw verzekeraar of bank. De waarde van uw lijfrenterechten tellen wij op bij uw inkomen in box 1. Over deze bijtelling rekenen we vervolgens 20% revisierente.

Uitstel van betaling

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor de belasting die u moet betalen over de bijtelling en de revisierente. U krijgt maximaal 10 jaar uitstel van betaling. Houdt u zich tijdens de uitstelperiode aan de Nederlandse belastingregels, dan kunt u na 10 jaar kwijtschelding vragen van uw belastingschuld. Houdt u zich binnen deze periode niet aan deze regels, dan trekken wij het uitstel in en moet u de conserverende aanslag betalen. Een van de regels is bijvoorbeeld dat u uw lijfrente niet mag afkopen. 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.