Recht op voordeel kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

Hebt u een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning? En emigreert u zonder uw eigen woning te verkopen? Lees dan hieronder wat dit voor u betekent.

Kapitaalverzekering eigen woning

U hebt een kapitaalverzekering voor uw eigen woning en u emigreert zonder uw eigen woning te verkopen. Bij emigratie gaan wij dan uit van een fictieve uitkering van de kapitaalverzekering, ook al loopt de verzekering gewoon door. Wij berekenen belasting over de waarde van de kapitaalverzekering in het economische verkeer op het moment van emigratie, minus de betaalde premies. Voor een deel van uw kapitaalverzekering hebt u echter een vrijstelling. In de praktijk zal de vrijstelling meestal hoger zijn dan het kapitaal dat u tot aan uw emigratie hebt opgebouwd.

Spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning

U hebt een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning en u emigreert zonder uw eigen woning te verkopen. U geeft dan het voordeel uit uw spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning aan als te conserveren inkomen. Dit voordeel is gelijk aan de waarde in het economische verkeer van uw spaarrekening of beleggingsrecht, minus het totaal van de door u gestorte bedragen op deze rekeningen op het moment van emigreren. Voor een deel van uw voordeel hebt u echter een vrijstelling. In de praktijk zal de vrijstelling meestal hoger zijn dan het kapitaal dat u tot aan uw emigratie hebt opgebouwd.

Uitstel van betaling

U kunt uitstel van betaling krijgen voor de belasting die u moet betalen over uw kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning. Dat kan automatisch, of op uw verzoek en onder voorwaarden. U kunt uitstel van betaling krijgen voor de periode dat de woning uw eigen woning is. Na afloop van de uitstelperiode kunt u kwijtschelding krijgen voor het hele belastingbedrag. U moet dan wel hebben voldaan aan de Nederlandse belastingregels.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.