U hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd

Hebt u een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd? Op het moment van emigratie is er sprake van een fictieve vervreemding van uw aanmerkelijk belang. De aanmerkelijkbelangwinst die het gevolg is van deze fictieve vervreemding, rekenen we dan tot uw inkomen in box 2. U ontvangt hiervoor een aparte aanslag: een conserverende aanslag.

Uitstel van betaling

U kunt uitstel van betaling krijgen voor de belasting die u moet betalen over de fictief genoten aanmerkelijkbelangwinst. Dat kan automatisch of op uw verzoek en onder voorwaarden. Bent u vóór 15 september 2015, 15.15 uur geëmigreerd, dan krijgt u 10 jaar uitstel van betaling en daarna kwijtschelding.  Als die 10 jaar verstreken zijn, kunt u een verzoek om kwijtschelding van uw conserverende aanslag  indienen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de aandelen nog steeds bezit en dat de onderneming waarin u de aandelen houdt, niet is gestaakt. Was u uitschrijving bij de gemeente ná 15 september, 15.15 uur, dan krijgt u levenslang uitstel.

Vervreemdt u de aandelen? Of staakt de onderneming waarin u de aandelen houdt? Dan moet u dat aan ons doorgeven. U moet dan de conserverende aanslag betalen. Als u de aanslag niet binnen de wettelijke termijnen betaalt, moet u ook invorderingsrente betalen.

Nieuwe uitstelregeling vanaf 15 september 2015

Bent u geëmigreerd na 15 september 2015 om 15.15 uur, dan is de nieuwe uitstelregeling van toepassing. Dit betekent dat u niet meer 10 jaar uitstel krijgt, maar dat dit uitstel levenslang is. De conserverende aanslag wordt niet meer na 10 jaar op verzoek kwijtgescholden. U moet in de toekomst ooit afrekenen over de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.