Wat zijn de gevolgen voor uw belasting in het jaar van uw verhuizing?

In het jaar dat u vanuit Nederland verhuist naar een ander land, heffen wij op verschillende manieren belasting. Hoe wij belasting heffen, hangt af van uw situatie.

Periode dat u in Nederland woont

Over de periode dat u in Nederland woont, bent u binnenlands belastingplichtig. U moet dan al uw inkomsten aangeven die u wereldwijd hebt. Over die inkomsten bent u belasting verschuldigd. U kunt gebruikmaken van verschillende gunstige regelingen, zoals vrijstellingen, aftrekposten of kortingen op de belasting.

U bent meestal in Nederland sociaal verzekerd. De premies hiervoor betaalt u via uw aanslag in Nederland.

Periode dat u buiten Nederland woont

Voor de periode dat u niet in Nederland woont, maar u wel inkomsten in of vanuit Nederland hebt, bent u buitenlands belastingplichtig. U betaalt dan belasting over het inkomen dat u in of vanuit Nederland hebt. U kunt niet altijd gebruikmaken van vrijstellingen of aftrekposten. Ook kunt u niet altijd gebruikmaken van de heffingskortingen, of ontvangt u maar een deel van een heffingskorting.

Naar welk land u verhuist, is daarbij van belang:

U bent niet altijd in Nederland sociaal verzekerd. Of u hiervoor premies betaalt via uw aanslag, hangt af van de vraag of u in Nederland verzekerd bent. Lees meer informatie bij sociale zekerheid.

Geen inkomsten uit Nederland

Woont u buiten Nederland, maar hebt u geen inkomsten in of vanuit Nederland? Dan bent u niet belastingplichtig in Nederland. U bent dan ook niet verzekerd in Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.