U verhuist naar Suriname, Aruba, St. Maarten of Curaçao

U kunt over de periode dat u buiten Nederland woont, gebruikmaken van de volgende aftrekposten:

  • reisaftrek openbaar vervoer
  • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
  • alimentatie die u betaalt aan uw ex-echtgenoot
  • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten

U krijgt de volgende heffingskortingen als die in uw situatie gelden:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting (als u in Suriname of op Aruba woont, hebt u geen recht op deze korting)
  • werkbonus (vervalt vanaf 1 januari 2018)
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als u aangifte doet, houden wij automatisch rekening met de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de werkbonus. U hoeft deze heffingskortingen dus niet in uw aangifte in te vullen.

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

Let op!

Verhuist u in 2016 of later naar Curaçao? Of verhuist u in 2017 of later naar St. Maarten? Dan hebt u geen recht op deze aftrekposten en heffingskortingen.

 

Fiscale partner

Als u het hele jaar dezelfde fiscale partner hebt, mag u de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten in de aangifte onderling verdelen.

Hebt u in een jaar langer dan 6 maanden een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen inkomsten of inkomsten die lager zijn dan ongeveer € 6.500? Dan krijgt uw fiscale partner (een deel van) de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting uitbetaald. U moet dan wel voldoende belasting en eventueel premie volksverzekeringen in Nederland betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.