U verhuist naar een EU-land, naar Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba

U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting.
  • U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland.

U voldoet aan de voorwaarden

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Hieronder staat wat dit voor u betekent in het jaar waarin u verhuist:

  • Over de periode dat u buiten Nederland woont, berekenen wij de belasting over uw inkomsten en vermogen uit Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland geen belasting mag heffen, buiten beschouwing. Dat inkomen is alleen van belang om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.
  • U hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben.
  • Hebt u een fiscale partner? En heeft uw fiscale partner geen of een laag inkomen? Dan kan hij de heffingskortingen uitbetaald krijgen. Daarnaast kunt u de aftrekposten onderling verdelen.
  • U hebt recht op de heffingskortingen die in uw situatie van toepassing zijn. Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, hebt u recht op zowel het premiedeel als het belastingdeel van de heffingskortingen.

Lees meer over aftrekposten en heffingskortingen.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan bent u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Hieronder staat wat dit voor u betekent in het jaar waarin u verhuist:

  • Wij berekenen de belasting over uw inkomsten uit Nederland. Bij deze berekening blijven uw inkomsten waarover Nederland geen belasting mag heffen, buiten beschouwing.
  • U hebt over de periode dat u buiten Nederland woont geen recht op aftrekposten en heffingskortingen.
  • Heeft uw partner geen of weinig inkomen? Dan heeft hij geen recht meer op de gehele of gedeeltelijke uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Let op!

In het jaar dat u bent verhuisd, krijgt u alleen de heffingskortingen over het deel van het jaar dat u in Nederland woonde. Het bedrag van de heffingskortingen is hierdoor lager.

EU-landen

Bekijk welke EU-landen er zijn en welke daartoe gerekend worden in het Overzicht EU-landen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.