Wat moet u doen als u immigreert?

Verhuist u vanuit een ander land naar Nederland? Dan hebt u te maken met een aantal veranderingen.

Belastingplicht

Door uw verhuizing naar Nederland wordt u een binnenlands belastingplichtige. Dit betekent dat u in Nederland  inkomstenbelasting en eventueel premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betaalt. U betaalt dit door aangifte IB/PH/Zvw te doen. Hebt u een specifieke deskundigheid? Dan kunt u te maken krijgen met bijzondere belastingregels.

U betaalt premies volksverzekeringen en de bijdrage Zvw als u in Nederland sociaal verzekerd bent.

Meestal krijgt u van ons een brief, waarin wij u vragen aangifte te doen. Krijgt u geen aangiftebrief? Controleer dan met het aangifteprogramma voor binnenlands belastingplichtigen of u belasting moet betalen of terugkrijgt. Als u gebruikmaakt van dit digitale aangifteprogramma, hebt u een DigiD nodig.

Let op!

In het jaar dat u verhuist naar Nederland, kunt u geen digitale aangifte doen. U kunt alleen gebruikmaken van het aangifteformulier M. Dit formulier vraagt u aan via de BelastingTelefoon Buitenland.

Toeslagen

Gaat u in een huurhuis wonen, hebt u kinderen of moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten? Dan kunt u misschien toeslagen krijgen. Een toeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor bepaalde uitgaven.

Burgerservicenummer

Als u naar Nederland immigreert, hebt u een zogenoemd burgerservicenummer nodig. Dit nummer krijgt u via de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente geeft uw gegevens aan ons door.

Verhuisboedel

Bij uw verhuizing naar Nederland krijgt u te maken met de Douane.

Auto

Hebt u een auto of een ander motorrijtuig? Kentekens van motorrijtuigen moet u aanmelden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Lees meer informatie bij Auto of motor en de grens van Nederland.

Rekeningnummer

Als u belasting terugkrijgt, hebt u een rekeningnummer bij een Nederlandse bank nodig. U kunt dit nummer aan ons doorgeven met het formulier Opgaaf rekeningnummer particulieren.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.