Fiscale partner

Woont u niet in Nederland maar bent u hier wel belastingplichtig? Dan zijn u en uw partner het hele jaar fiscale partners, als u beiden voldoet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap, én aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Op deze pagina:

Wanneer zijn u en uw partner fiscale partners?

U en uw partner zijn fiscale partners als u beiden voldoet aan de voorwaarden:

 • U woont beiden in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • U en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting. Dit is alleen het geval in de volgende situaties:
  • U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting, en uw partner heeft geen of weinig inkomen.
  • U en uw partner betalen allebei over minimaal 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting.
 • U en uw partner kunnen een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland.

U woont in Nederland en uw echtgenoot woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Is uw echtgenoot een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dan bent u fiscale partners.

Is uw echtgenoot géén kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dan is uw echtgenoot buitenlands belastingplichtig. U bent dan geen fiscale partners.

U woont in Nederland en uw echtgenoot woont in een ander land (dan een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba)

Uw echtgenoot is buitenlands belastingplichtig. U en uw echtgenoot zijn geen fiscale partners.

U bent allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Als u beiden voldoet aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap, dan bent u fiscale partners. Wat betekent dat voor u?

 • Wij berekenen de inkomstenbelasting alleen over uw eigen inkomsten in of vanuit Nederland. Heeft uw fiscale partner inkomsten in of vanuit Nederland? Dan berekenen wij de inkomstenbelasting voor uw partner ook alleen over zijn inkomsten in of vanuit Nederland.
 • U en uw fiscale partner hebben recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen, die een inwoner van Nederland ook heeft.
 • U en uw fiscale partner kunnen gemeenschappelijk inkomsten in de aangifte verdelen.
 • U en uw fiscale partner kunnen bepaalde heffingskortingen laten uitbetalen.

Voorbeeld: u en uw partner zijn fiscale partners


U woont in België en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. U betaalt over dit inkomen in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Uw partner heeft geen eigen inkomen. Samen met uw partner hebt u een eigen woning in België. Het bedrag van de aftrek voor uw eigen woning is € 10.000.

U woont in een EU-land. U betaalt over uw inkomen 90% of meer belasting in Nederland. U bent dus een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw partner heeft geen inkomen.

Wij merken uw partner aan als uw fiscale partner. U en uw partner betalen namelijk over meer dan 90% van het gezamenlijk inkomen in Nederland belasting. Dit betekent dat u het bedrag van de aftrek voor uw eigen woning (€ 10.000) volledig mag aftrekken in uw aangifte. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen. Uw partner heeft recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting.

U bent niet allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtige

U en uw partner zijn geen fiscale partners. Wat betekent dat voor u?

 • Wij berekenen de inkomstenbelasting alleen over uw eigen inkomsten in of vanuit Nederland. Heeft uw partner inkomsten in of vanuit Nederland? Dan berekenen wij de inkomstenbelasting voor uw partner alleen over zijn inkomsten in of vanuit Nederland.
 • U en uw partner kunnen gemeenschappelijke inkomsten in de aangifte niet meer verdelen.
 • U en uw partner kunnen de heffingskortingen niet laten uitbetalen.

Voorbeeld: u en uw partner zijn geen fiscale partners

U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Uw partner werkt in Duitsland en heeft een inkomen van € 30.000. Samen met uw partner hebt u een eigen woning in Duitsland. Het bedrag van de aftrek voor uw eigen woning is € 10.000.

U woont in een EU-land. Over 90% of meer van uw inkomen betaalt u in Nederland belasting. U bent daarom een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw partner heeft alleen inkomen en betaalt daarover in Duitsland belasting.

Wij merken uw partner niet aan als uw fiscale partner. U en uw partner betalen namelijk over minder dan 90% van het gezamenlijk inkomen in Nederland belasting. Dit betekent dat u alleen uw eigen deel van de aftrek voor uw eigen woning in uw aangifte mag aftrekken. Het deel van uw partner mag u niet aftrekken. In dit voorbeeld mag u dus € 5.000 aftrekken. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen.

U woont in België en u bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Hebt u inkomsten in of vanuit Nederland? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. U hebt recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen. Hebt u daarnaast inkomen in Nederland? Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op de volgende extra aftrekposten:

 • alimentatie die u betaalt aan uw ex-echtgenoot
 • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten
 • restant persoonsgebonden aftrek

U woont in een ander land (dan een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba)

U en uw partner zijn buitenlands belastingplichtig. U bent géén fiscale partners. Wat betekent dat voor u?

 • Wij berekenen de inkomstenbelasting alleen over uw eigen inkomsten in of vanuit Nederland. Heeft uw partner inkomsten in of vanuit Nederland? Dan berekenen wij de inkomstenbelasting voor uw partner alleen over zijn inkomsten in of vanuit Nederland.
 • U en uw partner hebben geen recht op persoonsgebonden aftrek, aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen en heffingskortingen.
 • U en uw partner kunnen gemeenschappelijk inkomsten in de aangifte niet verdelen.
 • U en uw partner kunnen de heffingskortingen niet laten uitbetalen.

U woont in Suriname of op Aruba

U bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U hebt als buitenlands belastingplichtige recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen. Daarnaast kunt u als inwoner van een van deze landen recht hebben op de volgende extra aftrekposten:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.