Overzicht aftrekposten en heffingskortingen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u recht hebben op bepaalde aftrekposten of heffingskortingen.

Lees alle informatie bij Aftrekposten en kortingen.

Op deze pagina:

U bent een buitenlands belastingplichtige

Aftrekposten 
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
 • kosten Nederlandse monumentenpanden
Heffingskortingen
 • arbeidskorting
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting

U hoeft de arbeidskorting niet in uw aangifte in te vullen. Als u aangifte doet, houden wij automatisch rekening met deze heffingskortingen.

U woont in België en u bent een buitenlands belastingplichtige

Aftrekposten 
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
 • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten
 • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
Heffingskortingen 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • arbeidskorting
 • algemene heffingskorting

U hoeft de algemene heffingskorting, en de arbeidskorting niet in uw aangifte in te vullen. Als u aangifte doet, houden wij automatisch rekening met deze heffingskortingen.

Hoe berekent u uw pro rata persoonsgebonden aftrek?

U mag de persoonsgebonden aftrek beperkt toepassen. Het deel dat u in Nederland mag aftrekken, moet in verhouding staan tot het deel van uw inkomen dat in Nederland belast is. Dit heet de pro-rataregeling. U berekent het maximale deel van uw aftrek als volgt: deel uw Nederlandse inkomsten door het totaal van uw inkomsten uit Nederland en buiten Nederland. Het resultaat (de vermenigvuldigingsfactor) vermenigvuldigt u met de persoonsgebonden aftrekpost.

Voorbeeld


Uw totale inkomen is € 50.000. Daarvan is € 30.000 in Nederland belast. De vermenigvuldigingsfactor is dan € 30.000 / € 50.000 = 0,6. U betaalt per jaar € 3.000 aan alimentatie (een persoonsgebonden aftrekpost). U mag dan in Nederland 0,6 x € 3.000 = € 1.800 aftrekken.

U woont in Suriname of op Aruba

Aftrekposten 
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
 • alimentatie die u betaalt aan uw ex-echtgenoot
 • uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten

Heffingskortingen 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • algemene heffingskorting

U hoeft de algemene heffingskorting en de arbeidskorting niet in uw aangifte in te vullen. Als u aangifte doet, houden wij automatisch rekening met deze heffingskortingen.

U bent in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW, Anw, WLZ)

Bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen, dan gaan we voor de vaststelling van uw premie-inkomen uit van uw wereldinkomen in box 1.

Aftrekposten 
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • kosten voor uw eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld bedragen voor lijfrenten)
 • verliezen uit werk en woning uit voorgaande jaren
 • alimentatie die u betaalt aan uw ex-partner
 • specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • uitgaven voor uw studie          
 • giften
Heffingskortingen 
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • heffingskorting voor groene beleggingen
 • arbeidskorting
 • algemene heffingskorting
 • jonggehandicaptenkorting
 • ouderenkorting

U hoeft de algemene heffingskorting en de arbeidskorting niet in uw aangifte in te vullen. Als u aangifte doet, houden wij automatisch rekening met deze heffingskortingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.