Belasting betalen over uw pensioen uit Duitsland vanaf 2016

Ontvangt u een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit Duitsland? Dan betaalt u hierover in Nederland belasting. 

Let op!

Een ‘pensioen of lijfrente uit Duitsland’ kan ook een pensioen of lijfrente zijn die u in Duitsland hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een Nederlandse verzekeraar. U hoeft uw pensioen of lijfrente dus niet letterlijk uit Duitsland te ontvangen om een pensioen of lijfrente uit Duitsland te hebben.  

Uitzonderingen

Op de regel dat u in Nederland belasting betaalt bestaan de volgende uitzonderingen:

Overgangsrecht

De afspraken in het nieuwe verdrag wijken af van de afspraken in het oude verdrag die gelden tot en met 2015. Hebt u hierdoor financieel nadeel? Dan kunt u kiezen voor toepassing van het overgangsrecht.

Let op!

Het overgangsrecht geldt alleen voor 2016.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.