Premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw betalen

Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland (Deutsche Rente), bijvoorbeeld een ouderdomspensioen, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een nabestaandenpensioen? Dan bent u in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw). U bent in Nederland ook verplicht verzekerd als u naast uw pensioen uit Duitsland nog ander Nederlands inkomen hebt, zoals bijvoorbeeld AOW of loon. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw persoonlijke omstandigheden moet u dan ook premie volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) en bijdrage Zvw betalen.

Wanneer betaalt u geen of minder premie volksverzekeringen of bijdrage Zvw?

In bepaalde situaties hoeft u over uw Duitse pensioen geen of minder premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw te betalen. Het gaat om de volgende situaties:

  • U ontving vóór 1 mei 2010 al een pensioen uit Duitsland en u betaalt nog steeds in Duitsland uw sociale premies. U hoeft dan in Nederland geen premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw te betalen. Deze uitzondering geldt alleen als u grensoverschrijdend hebt gewerkt.
    Let op: Hebt u naast uw pensioen uit Duitsland ook AOW? Dan betaalt u in Nederland premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw.
  • U hebt een ontheffing van de verzekeringsplicht voor de AOW en de Anw van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U betaalt dan alleen premie Wlz en bijdrage Zvw.
  • U hebt de AOW-leeftijd bereikt, of u bent ouder. U betaalt dan geen premie AOW. U betaalt alleen premie Anw, premie Wlz en bijdrage Zvw.
  • U ontvangt uitsluitend een Duits pensioen en u hebt een wettelijke ziektekostenverzekering in Duitsland. U betaalt dan in Nederland geen premie Wlz en bijdrage Zvw. In deze situatie kunt u een ontheffing premieplicht aanvragen. Bel hiervoor de SVB in Amstelveen: (020) 656 53 52.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.