Onbeperkte belastingplicht aanvragen

Als u onbeperkt belastingplichtig in Duitsland wilt worden, moet u aan 1 van de 2 voorwaarden voldoen en u moet een verzoek indienen.

Voorwaarden

Bent u getrouwd? Dan kunt u vanaf 2016 als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt als:

  • uw wereldinkomen voor 90% of meer in Duitsland is belast, of
  • uw inkomsten die niet in Duitsland worden belast in het kalenderjaar niet meer zijn dan het bedrag in de tabel onder ‘Ongetrouwd’.

U hoeft vanaf 2016 geen rekening meer te houden met het inkomen van uw echtgenoot.

Bent u getrouwd? Dan kon u tot en met 2015 als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt als:

  • het wereldinkomen van u en uw echtgenoot samen voor ten minste 90% in Duitsland belastbaar is, of
  • de inkomsten van u en uw echtgenoot die niet in Duitsland worden belast in het kalenderjaar niet meer zijn dan het bedrag in de tabel onder ‘Getrouwd’.

Bent u niet getrouwd? Dan kunt u als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt als:

  • uw wereldinkomen voor ten minste 90% in Duitsland belastbaar is, of
  • uw inkomsten die niet in Duitsland worden belast in het kalenderjaar niet meer zijn dan het bedrag in de tabel onder ‘Ongetrouwd’.

Jaar

Ongetrouwd

Getrouwd

2016

€ 8.652

€ 17.304

2015

€ 8.472

€ 16.944

2014

€ 8.354

€ 16.708

2013

€ 8.130

€ 16.260

Hoe vraagt u onbeperkte belastingplicht aan?

U vraagt onbeperkte belastingplicht aan met het formulier 'Bescheinigung EU/EWR'. U krijgt ook een Nederlandstalig formulier. Zit het Nederlandse formulier er niet bij? Dan vraagt u het aan bij het Finanzamt Neubrandenburg. U moet het Duitse formulier jaarlijks invullen en opsturen. Het Nederlandstalige formulier hoeft u niet op te sturen.

Hoe vult u het formulier in?

U vult de inkomsten die niet in Duitsland worden belast in op het formulier. Dit kunnen andere inkomsten zijn dan in uw Nederlandse aangifte.

Hoe dient u het verzoek in?

Stuur het ingevulde formulier in drievoud naar:

Belastingkantoor Heerlen
Postbus 2520
6401 DA Heerlen

Wij sturen 2 exemplaren aan u retour. Stuur beide exemplaren met het aangifteformulier naar het Finanzamt Neubrandenburg.

Let op!

Wij moeten de gegevens die u op het formulier invult, controleren. U krijgt het formulier daarom niet gelijk mee terug als u dit afgeeft. Ook kunnen we het formulier pas in behandeling nemen als u uw aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan.

Wanneer ontvangt u de formulieren retour?

Wij nemen vanaf 1 mei de formulieren in behandeling (ook als u de formulieren al eerder hebt ingestuurd). Hierna duurt het maximaal 12 weken voordat u iets van ons hoort.

Stuurt u na 1 mei de formulieren in? Dan duurt het altijd maximaal 12 weken voordat u iets van ons hoort.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing van het Finanzamt? Dan kunt u bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.