U ontvangt meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit Duitsland

Ontvangt u per jaar meer dan € 15.000 uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit Duitsland? Dan betaalt u daarover in Duitsland belasting.

Voorbeeld 1

U ontvangt uit Duitsland € 10.000 Altersrente en een bedrijfspensioen van € 4.500. Opgeteld is dit een bedrag van € 14.500. U ontvangt dus niet meer dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Duitsland. Dit betekent dat u in Nederland belasting betaalt over de Altersrente en uw bedrijfspensioen.

Voorbeeld 2

U ontvangt uit Duitsland € 10.000 Altersrente, een bedrijfspensioen van € 4.500 en een lijfrente van € 1.200. Opgeteld is dit een bedrag van € 15.700. U ontvangt dus meer dan € 15.000 aan pensioenen en uitkeringen uit Duitsland. Dit betekent dat u in Duitsland belasting betaalt over de Altersrente, uw bedrijfspensioen en de lijfrente.

Let op!

Overheidspensioenen tellen niet mee bij de berekening van het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen die u jaarlijks uit Duitsland ontvangt.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.