Duitse tegemoetkoming voor premie Wlz en bijdrage Zvw

Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen van de Deutsche Rentenversicherung (DRV), voor de premie Wlz en de bijdrage Zvw die u in Nederland hebt betaald. 

Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan?

Vul daarvoor het volgende aanvraagformulier in:

  • Aanvraag om een tegemoetkoming in de premiekosten voor de Nederlandse ziektekostenverzekering (Zvw / Wlz) die over het Duitse pensioen afgedragen moeten worden

Lees meer op de website van Grensinfopunt. Daar kunt u ook het formulier downloaden.

U krijgt automatisch bericht van de DRV

Hebt u premie Wlz en bijdrage Zvw betaald over uw pensioen uit Duitsland? En hebt u een tegemoetkoming (Zulage) van de DRV aangevraagd? Dan hoeft u verder niets te doen. Wij geven regelmatig aan de DRV door hoeveel premie Wlz en bijdrage Zvw u over uw Duitse pensioen hebt betaald. Dit gebeurt automatisch, op verzoek van de DRV. De DRV berekent uw tegemoetkoming en betaalt die aan u uit.

Let op!

Wij geven uw gegevens alleen door aan de DRV als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U hebt over het kalenderjaar aangifte gedaan.
  • U hebt uw pensioen uit Duitsland in de juiste rubriek aangegeven.
  • U hebt een definitieve aanslag ontvangen.
  • U hebt een aanslag met premie volksverzekeringen ontvangen.
  • U hebt een aanslag bijdrage Zvw ontvangen.

Wanneer geven wij de gegevens door?

Hebt u geen aangifte gedaan? Dan geven wij aan de DRV door dat u geen premie Wlz of bijdrage Zvw over uw pensioen uit Duitsland hebt betaald. Heeft u wel aangifte gedaan maar uw Duitse Rente niet aangegeven? Dan geven wij aan de DRV door dat u premie Wlz of bijdrage Zvw over uw pensioen uit Duitsland hebt betaald als wij uw aangifte hiervoor hebben gecorrigeerd. Hebt u nog geen definitieve aanslag ontvangen, dan geven wij nog niets door aan de DRV. Pas als u een definitieve aanslag hebt ontvangen geven wij de door u betaalde premie Wlz of bijdrage Zvw over uw pensioen uit Duitsland door aan de DRV.

Vragen over de hoogte van uw tegemoetkoming?

Hebt u vragen over de hoogte van uw tegemoetkoming van de DRV? Neem dan contact op met de DRV

Tegemoetkoming is inkomen

De tegemoetkoming die u uit Duitsland krijgt, maakt onderdeel uit van uw pensioen uit Duitsland. Het bedrag van uw pensioen en de tegemoetkoming staan apart aangegeven op de jaaropgaaf die u van de DRV krijgt. U moet beide bedragen bij elkaar optellen en aangeven in uw belastingaangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.