Hoe wordt de bijdrage Zvw berekend?

U betaalt een bijdrage Zvw over uw pensioen uit Duitsland. Omdat de Deutsche Rentenversicherung (DRV) geen bijdrage Zvw kan inhouden op uw pensioen, betaalt u deze bijdrage via een aanslag Zvw. In deze aanslag Zvw kunnen ook andere inkomsten dan uw Duitse pensioen zijn betrokken, waarover geen bijdrage Zvw is ingehouden. De aanslag Zvw is een vastgesteld percentage over het totaal van deze inkomsten met een vastgesteld maximum.. Dit is het maximumbijdrage-inkomen.

Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

In de volgende tabel staan de percentages van de eigen bijdrage Zvw per jaar.

Jaar

2020

2019

2018

Percentage
eigen bijdrage Zvw

5,45

5,70

5,65

Maximumbijdrage-inkomen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

In de volgende tabel staat het maximumbijdrage-inkomen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw per jaar.

Jaar

2020

2019

2018

Maximumbijdrage-inkomen

€ 57.214

€ 55.927

€ 54.614

Voorbeelden

In de volgende voorbeelden gebruiken wij een fictief percentage bijdrage Zvw van 5%. 

Voorbeeld 1

U hebt de volgende inkomsten:

AOW
Duits pensioen    

Bijdrage-inkomen    
€ 10.151
€   9.500
------------+
€ 19.651

Omdat u over uw AOW al bijdrage Zvw hebt betaald, wordt het bijdrage-inkomen waarover u een aanslag Zvw krijgt verminderd met € 10.151. U krijgt dus een aanslag Zvw van € 475 (5% van € 9.500).

De bijdrage Zvw die u over uw Duitse pensioen hebt betaald wordt inkomensevenredig berekend. Hierbij houden wij alleen rekening met het inkomen waarover de aanslag Zvw is opgelegd. In dit voorbeeld betaalt u over uw Duitse pensioen een bijdrage Zvw van € 475 (€ 9.500/€ 9.500 x € 475).

Voorbeeld 2

U hebt de volgende inkomsten:

AOW  
Belgisch bedrijfspensioen   
Duits pensioen

Bijdrage-inkomen
€  7.500
€  8.000
€  5.500
------------ +
€ 21.000

Omdat u over uw AOW al bijdrage Zvw hebt betaald, krijgt u een aanslag Zvw over een bijdrage-inkomen van € 13.500 (€ 21.000 - € 7.500). Het bedrag van deze aanslag is € 675 (5% van € 13.500).

De bijdrage Zvw die u over uw Duitse pensioen hebt betaald wordt inkomensevenredig berekend. Hierbij houden wij alleen rekening met het inkomen waarover de aanslag Zvw is opgelegd. In dit voorbeeld betaalt u over uw Duitse pensioen een bijdrage Zvw van € 275 (€ 5.500/€ 13.500 x € 675).

Zie ook

                                                         

                              

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.