Hoe wordt de premie Wlz berekend?

De premie Wlz wordt berekend over uw premie-inkomen. Het premie-inkomen is gelijk aan het wereldinkomen uit werk en woning. Het inkomen waarover u premie betaalt heeft een maximum. Dit maximumpremie-inkomen is afhankelijk van het jaar. Ook het premiepercentage voor de Wlz is afhankelijk van het jaar. Daarnaast hebt  u recht op een heffingskorting voor de Wlz. Deze heffingskorting vermindert de premie die u moet betalen.

Tabel maximum premie-inkomen

In de volgende tabel staat het maximum premie-inkomen per jaar. 

Jaar

2021

2020

2019

Maximumpremie-inkomen

€ 35.129

€ 34.712

€ 34.300

Tabel premiepercentage

In de volgende tabel staat het premiepercentage per jaar.

Jaar

2021

2020

2019

Premiepercentage Wlz

9,65%

9,65%

9,65%

Voorbeelden

Voorbeeld 1

U hebt de volgende inkomsten:

AOW   
Duits pensioen

Premie-inkomen
€ 10.151
€   9.500
------------+
€ 19.651

De premie Wlz hierover is € 1.896 (9,65% van € 19.651). Verminderd met een heffingskorting voor de Wlz van € 1.207, is uw premie Wlz € 789 (€ 1.896 - € 1.207).

Om de premie Wlz over uw pensioen uit Duitsland te berekenen, wordt de premie evenredig toegerekend aan de verschillende inkomsten.

De premie Wlz over uw Duitse pensioen is € 382 (€ 9.500/€ 19.651 x € 789). 

Bij de inkomensevenredige toerekening van de premie Wlz aan het Duitse pensioen wordt geen rekening gehouden met aftrekposten, zoals negatieve inkomsten uit eigen woning of bijzondere uitgaven. Met deze verminderingen van uw inkomen is al rekening gehouden bij de berekening van de premie Wlz.  

Voorbeeld 2

U hebt de volgende inkomsten:

AOW
Duits pensioen
€ 10.151
€   9.500
In uw aangifte hebt u € 1.500 negatief ingevuld als inkomsten uit uw eigen woning. Het premie-inkomen is dan € 18.151 (€ 10.151 + € 9.500 – € 1.500). De premie Wlz is € 1.751 (9,65% van € 18.151). Bij een heffingskorting voor de Wlz van € 1.207, is uw premie Wlz dan € 544 (€ 1.751 - € 1.207). De premie Wlz over uw Duitse pensioen is € 263 (€ 9.500/€ 19.651 x € 544). 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.