Belastingverdragen

Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag gesloten, om te voorkomen dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomen of uw vermogen.

Wanneer een belastingverdrag?

Een belastingverdrag is een afspraak tussen 2 landen over welk land belasting mag heffen over bepaalde inkomsten.

Lees verder over...

Verdragslanden die een belastingverdrag met Nederland hebben

Met welke landen heeft Nederland belastingverdragen gesloten? En welke belastingafspraken in zo'n verdrag zijn dan voor u relevant?

Lees verder over...

Overzicht EU-landen

Voor de landen van de Europese Unie (EU) gelden bepaalde belastingregels. Dit is een overzicht van de EU-landen.

Lees verder over...

Het belastingverdrag met België

Woont u in Nederland en hebt u inkomen uit België? Of woont u in België en hebt u inkomen uit Nederland? In het belastingverdrag tussen Nederland en België staan regels en afspraken over waar u belasting betaalt in uw situatie. De afspraken in het belastingverdrag zijn bindend en gaan altijd vóór de nationale wetgeving in Nederland of België.

Lees verder over...

Het belastingverdrag met Duitsland

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag.

Lees verder over...

Wijziging belastingverdrag met Zwitserland vanaf 2021

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland is veranderd vanaf 1 januari 2021. Dit heeft gevolgen als u een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering hebt.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.