Belastingverdrag tussen Nederland en België

Woont u in Nederland of België en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Nederland kan bijvoorbeeld belasting heffen omdat u in Nederland woont en België kan belasting heffen omdat u inkomen uit België hebt. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en België onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Aan de hand van die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen. U kunt de tekst van het belastingverdrag downloaden

Let op!

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd voor op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt of in België of in Nederland belasting over een inkomen.

U woont in België

Dan zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

U woont in Nederland

Dan zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.