Algemene compensatieregeling

Heeft België het recht belasting te heffen over uw inkomsten uit werk in België, dan betaalt u over deze inkomsten in Nederland geen belasting. Meestal bent u in die situatie ook in België sociaal verzekerd en betaalt u in Nederland geen premie volksverzekeringen. Hebt u aftrekposten (hypotheekrente eigen woning, persoonsgebonden aftrek), dan leiden deze aftrekposten niet tot een teruggaaf van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als u in België geen of slechts gedeeltelijk een teruggaaf van belasting ontvangt voor deze aftrekposten, dan moet u nu meer belasting betalen dan wanneer u in Nederland zou werken. Om dit financiële nadeel te compenseren, is in het belastingverdrag tussen Nederland en België de algemene compensatieregeling opgenomen.

Wanneer komt u voor de algemene compensatie in aanmerking?

U komt voor de algemene financiële compensatie in aanmerking als u in België:

  • inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking (loon of salaris) hebt, ook als u in Belgische overheidsdienst werkt
  • werkzaam bent als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar bij een vennootschap
  • inkomsten hebt als artiest of sporter
  • een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt

Hoe wordt de algemene compensatie berekend?

De algemene compensatie wordt berekend door het verschil te nemen tussen:

  • het totaalbedrag dat u in Nederland aan belasting en eventueel premie volksverzekeringen, en in België aan belasting moet betalen; en
  • het bedrag dat u in Nederland aan belasting en premie volksverzekeringen zou moeten betalen als de in België belaste inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking ook in Nederland belastbaar zouden zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de heffingskorting van uw niet- of weinigverdienende fiscale partner.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.