De € 25.000-grens

Over pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit België betaalt u meestal in Nederland belasting. Soms moet u echter in België belasting betalen. Waar u belasting betaalt, hangt af van het antwoord op de volgende vragen:

  • Hebt u bij het opbouwen van uw Belgische uitkering een fiscaal voordeel gehad in België?
  • Wordt uw uitkering in Nederland belast tegen het tarief van box 1?
  • Wordt uw uitkering in Nederland voor minstens 90% belast?
  • Bedragen de uitkeringen die u per jaar uit België ontvangt samen meer dan € 25.000?

De eerste 3 vragen moeten per uitkering worden beantwoord. De laatste vraag komt overigens pas aan de orde als het antwoord op de 1e vraag 'ja' en op de 2e of 3e vraag 'nee' is.

Er zijn 2 situaties waarin u zich kunt bevinden:

Per situatie wordt uitgelegd in welk land u belasting betaalt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.