Een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit België

In dit onderdeel vindt u aanvullende informatie over de belasting waarmee u te maken krijgt als u inkomsten uit vroegere arbeid uit België geniet. Dit is het geval als u inkomsten geniet uit een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit België, bijvoorbeeld een Belgisch rust- of brugpensioen of uitkeringen uit pensioensparen, pensioenfondsen en groepsverzekeringen. België en Nederland hebben afspraken gemaakt over de belastingheffing over deze uitkeringen.

Belangrijke onderwerpen voor de belasting over uw pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit België zijn

Let op!

Er is ook sprake van een pensioen of lijfrente uit België, als u uw pensioen of lijfrente in België hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een Nederlandse verzekeraar. U hoeft uw pensioen of lijfrente dus niet letterlijk uit België te ontvangen om een pensioen of lijfrente uit België te hebben.

Als u wilt weten waar de uitkering belast is, neem dan contact op met BelastingTelefoon Buitenland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.