U ontvangt een afkoopsom van een pensioen of lijfrente

Bevindt u zich in de volgende situatie (dus voldoet u aan alle volgende voorwaarden)?

  • U hebt in België een recht op pensioen of lijfrente opgebouwd (u hebt hiervoor premies betaald).
  • Tijdens de opbouwfase hebt u in België de premies van uw inkomen afgetrokken.
  • Voordat het pensioen of de lijfrente tot uitkering kwam, hebt u besloten om het pensioen- of lijfrenterecht af te kopen.

Dan ontvangt u een afkoopsom (of u hebt deze al ontvangen). Over deze afkoopsom moet u in België belasting betalen.

Let op!

Er gelden echter 2 uitzonderingen:

  • U koopt af op het moment dat het pensioen of de lijfrente tot uitkering komt.
  • U had al een of meer uitkeringen uit uw pensioen- of lijfrente ontvangen en pas daarna hebt u besloten om het pensioen- of lijfrenterecht af te kopen.

In die gevallen geldt voor u de regeling onder U ontvangt een pensioen uit België of U ontvangt een lijfrente uit België.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.