U ontvangt een pensioen uit België

Ontvangt u uit België een pensioen in verband met vroegere arbeid? Dan moet u hierover in Nederland belasting betalen. Hierop bestaat echter een uitzondering. Ontvangt u per jaar meer dan € 25.000 ontvangt uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit België? Dan kan het in een beperkt aantal gevallen zijn dat u in België belasting betaalt over uw pensioenuitkering.

Let op!

Het gaat hier dus om de optelsom van de bedragen die u jaarlijks ontvangt uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit België. Voor deze optelsom tellen overheidspensioenen niet mee. Het gaat alleen om niet-overheidspensioenen.

Lees meer hierover bij De € 25.000-grens. Hebt u echter het recht op uw pensioen uit België afgekocht? Lees dan meer bij U ontvangt een afkoopsom van een pensioen of lijfrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.