U ontvangt een socialeverzekeringsuitkering uit België

Ontvangt u een socialeverzekeringsuitkering uit België? Dan moet u hierover in Nederland belasting betalen. Dit geldt echter niet in de volgende 2 gevallen:

  • Per jaar bedragen uw inkomsten uit vroegere arbeid in België meer dan € 25.000.
  • U hebt een aanvullende socialeverzekeringsuitkering uit België wegens overtolligheid, ziekte of invaliditeit.

Inkomsten uit vroegere arbeid in België meer dan € 25.000

Ontvangt u per jaar meer dan € 25.000 uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit België? Dan kan het in een beperkt aantal gevallen zijn dat u in België belasting betaalt over uw socialeverzekeringsuitkering.

Let op!

Het gaat hier dus om de optelsom van de bedragen die u jaarlijks ontvangt uit pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit België. Voor deze optelsom tellen overheidspensioenen niet mee. Het gaat alleen om niet-overheidspensioenen.

Lees meer hierover bij De € 25.000-grens.

Uitkering in verband met overtolligheid, ziekte of invaliditeit

U betaalt daarnaast in België belasting voor een aantal specifieke socialeverzekeringsuitkeringen. Het gaat daarbij om socialeverzekeringsuitkeringen in verband met overtolligheid, ziekte of invaliditeit die niet als pensioen zijn aan te merken.

Bevindt u zich in de volgende situatie (dus voldoet u aan alle volgende voorwaarden)?

  • U woont in Nederland.
  • U werkt in België in dienstbetrekking (loondienst).
  • U betaalt in België belasting over uw loon.
  • U ontvangt een socialeverzekeringsuitkering uit België wegens overtolligheid, ziekte of invaliditeit.

Dan betaalt u gedurende een periode van 1 jaar in België belasting over uw socialeverzekeringsuitkering. Hebt u na die periode van dat jaar naast uw uitkering nog looninkomsten doordat u diezelfde dienstbetrekking daadwerkelijk vervult, dan betaalt u ook na dat jaar in België belasting over de socialeverzekeringsuitkering.

Vanaf het moment dat u naast uw uitkering geen looninkomsten meer hebt doordat u uw dienstbetrekking niet meer vervult, betaalt u in Nederland belasting over de uitkering wegens overtolligheid, ziekte of invaliditeit.

Let op!

Bij gehele werkloosheid ontvangt u een werkloosheidsuitkering uit Nederland. Hierover betaalt u in Nederland belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.