Een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering genieten uit Nederland

In dit onderdeel vindt u aanvullende informatie over de belasting waarmee u te maken krijgt als u  in België woont en inkomsten uit vroegere arbeid uit Nederland geniet. Dit is het geval als u inkomsten geniet uit een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit Nederland. België en Nederland hebben afspraken gemaakt voor de belasting over deze uitkeringen.

Belangrijke onderwerpen voor de belasting over uw pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit Nederland zijn:

Let op!

Er is ook sprake van een pensioen of lijfrente uit Nederland, als u uw pensioen of lijfrente in Nederland hebt opgebouwd en daarna hebt overgedragen aan een Belgische verzekeraar. U hoeft uw pensioen of lijfrente dus niet letterlijk uit Nederland te ontvangen om een pensioen of lijfrente uit Nederland te hebben.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.