Inkomsten genieten in de vorm van Nederlandse socialeverzekeringsuitkeringen

Over uitkeringen op grond van de socialeverzekeringswetgeving van Nederland betaalt u meestal in België belasting. Voor een aantal socialeverzekeringsuitkeringen betaalt u echter in Nederland belasting. Het gaat daarbij om (al dan niet tijdelijke) aanvullende socialeverzekeringsuitkeringen in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid, die niet als pensioen aan te merken zijn. Deze uitkeringen worden hier besproken.

Lees meer over de belasting van pensioenen, lijfrenten en andere socialeverzekeringsuitkeringen bij Een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering genieten uit Nederland. In dat onderdeel wordt de belasting over andere socialeverzekeringsuitkeringen, pensioenen en lijfrenten besproken.

Socialeverzekeringsuitkering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid en overtolligheid

Bevindt u zich in de volgende situatie (dus voldoet u aan alle volgende voorwaarden)?

  • U woont in België.
  • U werkt in Nederland in dienstbetrekking (loondienst).
  • U betaalt over uw loon in Nederland belasting.
  • U ontvangt een socialeverzekeringsuitkering uit Nederland wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid.

Dan betaalt u gedurende een periode van een jaar (dag op dag) in Nederland belasting over uw socialeverzekeringsuitkering. Als u na die periode van een jaar naast uw uitkering nog looninkomsten hebt uit het daadwerkelijk vervullen van een Nederlandse dienstbetrekking, dan betaalt u ook na dat jaar in Nederland belasting over de socialeverzekeringsuitkering. Vanaf het moment dat u naast uw uitkering geen looninkomsten meer ontvangt uit het daadwerkelijk vervullen van uw dienstbetrekking, moet u over de uitkering in België belasting betalen.

Let op!

Bij volledige werkloosheid ontvangt u een WW-uitkering uit België. Hierover betaalt u in België belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.