Optreden als artiest in Nederland

Bevindt u zich in de volgende situatie (dus voldoet u aan alle volgende voorwaarden)?

  • U verricht als artiest (bijvoorbeeld als toneelspeler, musicus, film-, radio- of televisieartiest) een artistieke prestatie in Nederland.
  • U verricht die artistieke prestatie persoonlijk. U bent er dus zelf voor in Nederland geweest.
  • U ontvangt voor uw prestatie een honorarium.

In deze situatie moet u meestal in Nederland en soms in België belasting betalen.

Belasting betalen in Nederland

De afspraak in het belastingverdrag is dat Nederland het recht heeft om belasting te heffen over de inkomsten van Belgische artiesten die optreden in Nederland. Als u in Nederland als artiest optreedt, dan moet u in Nederland belasting betalen over het honorarium dat u hiervoor ontvangt. Ook als een ander dan u het honorarium ontvangt voor werkzaamheden die u als artiest verricht, geldt dat die ander hierover in Nederland belasting moet betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u optreedt als lid van een gezelschap en de leider van het gezelschap het honorarium voor het optreden ontvangt. Degene die het honorarium betaalt, houdt de te betalen belasting in op het brutohonorarium. U ontvangt dus (al dan niet via een ander) een nettohonorarium.

Optreden in Nederland, toch belasting betalen in België

Als uw werkzaamheden voor ten minste 30% gefinancierd zijn door of namens de Belgische overheid, dan betaalt u in België belasting. Het gaat hierbij vooral om situaties van indirecte financiering door de Belgische overheid, bijvoorbeeld als deze het orkest of theatergezelschap subsidieert waarvan u deel uitmaakt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.