Werken als freelancer in Nederland

Freelance-inkomsten zijn alle inkomsten die niet zijn aan te merken als:

  • winst uit onderneming
  • inkomsten uit een dienstbetrekking (loondienst, waaronder overheid)
  • inkomsten als artiest of beroepssporter

Als u in Nederland freelancewerkzaamheden verricht - u geeft bijvoorbeeld een lezing - dan betaalt u over het inkomen dat u geniet uit die werkzaamheden, in België belasting. Als deze inkomsten in de Belgische belastingwetgeving vrijgesteld zijn van belasting, dan heeft Nederland alsnog het recht om hierover belasting te heffen. In dat geval moet u dus in Nederland belasting betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.