In loondienst werken in Nederland

Werkt u in tegenwoordige dienstbetrekking (loondienst) en verricht u uw werk in Nederland, dan geldt voor de belasting als hoofdregel het zogenoemde werklandbeginsel. In principe betaalt u belasting in het land waar u werkt (het werkland). In uw geval is dat werkland Nederland, dus betaalt u in Nederland belasting over uw loon. Het werklandbeginsel is vastgelegd in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

'Tegenwoordige dienstbetrekking' is een dienstbetrekking die u op dit moment uitoefent.

Het werklandbeginsel is niet in alle gevallen van toepassing. Hierna zijn diverse situaties beschreven die op u van toepassing kunnen zijn. Per situatie is aangegeven waar u belasting betaalt over uw loon of salaris. Het gaat om de volgende situaties:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.