U werkt tijdelijk in Nederland

De hoofdregel is dat u belasting betaalt in het land waar u werkt. Als uw werkgever u echter tijdelijk naar Nederland uitzendt om daar werkzaamheden te verrichten dan wordt – onder voorwaarden – van deze hoofdregel afgeweken. U blijft dan in België uw belasting betalen over het inkomen dat u verdient met uw werkzaamheden in Nederland.

Wanneer wordt van de hoofdregel afgeweken?

U blijft in België belasting betalen over uw loon als u:

  • gedurende een periode van 12 maanden (niet verbonden aan een kalenderjaar) niet langer dan in totaal 183 dagen voor uw werk in Nederland verblijft; en
  • u de werkzaamheden niet verricht voor rekening van een vaste inrichting van uw werkgever in Nederland.

183-dagenregel

Gedurende een periode van 12 maanden (niet noodzakelijk samenlopend met een kalenderjaar) mag u niet langer dan in totaal 183 dagen voor uw werk in Nederland verblijven. Het is daarbij niet van belang of u uw werkzaamheden in een aaneengesloten periode verricht of niet. Verder tellen gewone arbeidsonderbrekingen met verblijf in Nederland, zoals ziektedagen, weekenden en nationale feestdagen in Nederland, ook mee in het totaal van de 183 dagen.

Vaste inrichting in Nederland

U mag de werkzaamheden niet verrichten voor rekening van een vaste inrichting van uw werkgever in Nederland. Wanneer heeft uw werkgever een vaste inrichting in Nederland? Dat is het geval als uw werkgever in Nederland duurzaam een bedrijfsruimte tot zijn beschikking heeft. Deze bedrijfsruimte moet specifiek geschikt zijn gemaakt, of zijn ingericht, voor de werkzaamheden van de onderneming van uw werkgever. Een vaste inrichting is bijvoorbeeld:

  • een fabriek
  • een werkplaats
  • een magazijn
  • een verkoopruimte

Wordt niet aan beide voorwaarden voldaan, dan betaalt u - vanaf de 1e dag dat u in Nederland werkt - in Nederland belasting over uw inkomen. Er is dus geen overgangsperiode waarin u nog belasting in België betaalt.

Voorbeeld

U woont in België en u werkt in loondienst voor een werkgever die in België gevestigd is. Uw werkgever zendt u uit naar Nederland om voor zijn rekening werkzaamheden te verrichten. Uw werkgever heeft geen vaste inrichting in Nederland. U wordt uitgezonden van 17 januari tot en met 30 april 2010. Het aantal dagen van verblijf in Nederland gedurende een periode van 12 maanden is minder dan 183 dagen. U moet in België belasting betalen over uw inkomen dat u met uw werkzaamheden in Nederland hebt verdiend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.