Wonen in België en werken in Nederland

Als u in België woont en inkomen uit Nederland hebt, krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. België kan belasting heffen omdat u in België woont en Nederland kan belasting heffen omdat u inkomen uit Nederland geniet. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomensbestanddeel belasting heffen, hebben België en Nederland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Aan de hand van dit verdrag kan worden vastgesteld welk land het recht heeft om belasting te heffen. U kunt de tekst van het belastingverdrag downloaden.

Let op!

Het belastingverdrag is bindend voor beide landen en gaat dus altijd vóór op de nationale wetgeving. Het verdrag vermijdt dus dubbele belasting, maar ook dubbele vrijstelling. U betaalt óf in België óf in Nederland belasting over een inkomen.

In dit onderdeel vindt u aanvullende informatie over de belasting waarmee u te maken krijgt als u in Nederland salaris, loon en dergelijke verdient (inkomsten uit tegenwoordige arbeid).

Belangrijke onderwerpen voor de belasting over uw inkomsten uit tegenwoordige arbeid uit Nederland zijn:

Let op!

Geniet u inkomsten uit vroegere arbeid in de vorm van een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering uit Nederland? Lees meer hierover bij Een pensioen, lijfrente of socialeverzekeringsuitkering ontvangen uit Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.