Optreden als artiest in België

Bevindt u zich in de volgende situatie (dus voldoet u aan alle volgende voorwaarden)?

  • U verricht als artiest (bijvoorbeeld als toneelspeler, musicus, film-, radio-, of televisieartiest) een artistieke prestatie in België.
  • U verricht die artistieke prestatie persoonlijk. U bent er dus zelf voor in België geweest.
  • U ontvangt voor uw prestatie een honorarium.

In deze situatie moet u meestal in België en soms in Nederland belasting betalen.

Belasting betalen in België

De afspraak in het belastingverdrag is dat België het recht heeft om belasting te heffen over de inkomsten van Nederlandse artiesten die optreden in België. Als u in België als artiest optreedt, dan moet u in België belasting betalen over het honorarium dat u hiervoor ontvangt. Ontvangt iemand anders dan u het honorarium voor werkzaamheden die u als artiest verricht? Dan moet die ander hierover in België belasting betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u optreedt als lid van een gezelschap en de leider van het gezelschap het honorarium voor het optreden ontvangt.

Optreden in België, toch belasting betalen in Nederland

Als uw werkzaamheden voor ten minste 30% gefinancierd zijn door of namens de Nederlandse overheid, dan betaalt u in Nederland belasting. Het gaat hierbij vooral om situaties van indirecte financiering door de Nederlandse overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval als het orkest of theatergezelschap waarvan u deel uitmaakt subsidie ontvangt.

Let op!

Betaalt u in België belasting? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële compensatie. Lees meer hierover bij De compensatieregelingen in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.