In loondienst werken in België

Werkt u in loondienst voor een in België gevestigde werkgever en werkte u in België? Dan geldt voor de belasting als hoofdregel het zogenoemde werklandbeginsel. Dit houdt in dat u in principe belasting betaalt in het land waar u werkt (het werkland). In uw geval is dat werkland België, dus betaalt u in België belasting over uw loon.

Het werklandbeginsel is niet in alle gevallen van toepassing. Hierna zijn diverse situaties beschreven die op u van toepassing kunnen zijn. Per situatie is aangegeven waar u belasting betaalt over uw loon of salaris. Het gaat om de volgende situaties:

Let op!

Betaalt u in België belasting? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële compensatie. Voor meer informatie zie De compensatieregelingen in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.