U werkt tijdelijk in België

De hoofdregel is dat u belasting betaalt in het land waar u werkt. Zendt uw werkgever u echter tijdelijk naar België uit om daar te werken? Dan wordt – onder voorwaarden – van deze hoofdregel afgeweken. U blijft dan in Nederland uw belasting betalen over het inkomen dat u verdient met uw werkzaamheden in België.

Wanneer wordt van de hoofdregel afgeweken?

U blijft in Nederland belasting betalen over uw loon als u:

  • gedurende een periode van 12 maanden niet langer dan in totaal 183 dagen voor uw werk in België verblijft; en
  • u de werkzaamheden niet verricht voor rekening van een vaste inrichting van uw werkgever in België

183-dagenregel

Gedurende een periode van 12 maanden mag u niet langer dan in totaal 183 dagen voor uw werk in België verblijven. Deze periode van 12 maanden valt niet noodzakelijk samen met een kalenderjaar. Het is daarbij niet van belang of u uw werkzaamheden in een aaneengesloten periode verricht of niet. Verder tellen gewone arbeidsonderbrekingen met verblijf in België, zoals ziektedagen, weekenden en nationale feestdagen in België, ook mee in het totaal van de 183 dagen.

Vaste inrichting in België

U mag de werkzaamheden niet verrichten voor rekening van een vaste inrichting van uw werkgever in België. Wanneer heeft uw werkgever een vaste inrichting in België? Dat is het geval als uw werkgever in België duurzaam een bedrijfsruimte tot zijn beschikking heeft. Deze bedrijfsruimte moet specifiek geschikt zijn gemaakt, of zijn ingericht, voor de werkzaamheden van de onderneming van uw werkgever. Een vaste inrichting is bijvoorbeeld:

  • een fabriek
  • een werkplaats
  • een magazijn
  • een verkoopruimte

Wordt niet aan beide voorwaarden voldaan, dan betaalt u in België belasting over uw inkomen, vanaf de 1e dag dat u in België werkt. Er is dus geen overgangsperiode waarin u nog belasting in Nederland betaalt.

Voorbeeld

U woont in Nederland en u werkt in loondienst voor een werkgever die in Nederland gevestigd is. Uw werkgever zendt u uit naar België om voor zijn rekening werkzaamheden te verrichten. Uw werkgever heeft geen vaste inrichting in België. U wordt uitgezonden van 17 januari tot en met 30 april. Het aantal dagen van verblijf in België gedurende een periode van 12 maanden is minder dan 183 dagen. Het loon valt niet ten laste van een in België gelegen inrichting (er is er geen). U moet in Nederland belasting betalen over uw inkomen dat u met uw werkzaamheden in België hebt verdiend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.