Werken in het onderwijs

Werkt u in het onderwijs en voldoet u aan alle volgende voorwaarden?

  • U verblijft in België voor uw werk als hoogleraar, leraar of onderwijzer.
  • U geeft in België onderwijs of u verricht wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit of andere officieel erkende onderwijsinstelling.
  • U blijft gedurende deze tijd in Nederland wonen.

Dan blijft u voor een periode van maximaal 2 jaar belasting betalen in Nederland. Deze periode van 2 jaar begint te lopen vanaf de datum van aanvang van de functie. Deze regeling is opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

Let op!

De regeling is alleen van toepassing als het wetenschappelijk onderzoek wordt verricht in het algemeen belang. Als het onderzoek in de 1e plaats wordt verricht voor het persoonlijk nut van een bepaalde persoon of bepaalde personen, dan geldt de regeling niet.

Het onderwijsinstituut waar u werkt, hoeft geen overheidsinstelling te zijn. Het mag ook een particuliere instelling zijn, als die instelling tenminste officieel erkend is. U kunt bij de betreffende onderwijsinstelling navragen of deze door de Belgische autoriteiten officieel erkend is. Verder is het voor de regeling niet van belang bij welke soort onderwijsinstelling u werkt: het primair of secundair onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.