Het belastingverdrag met Duitsland

Woont u in Nederland of Duitsland en hebt u inkomen uit het andere land? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen belasting heffen, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken kan worden vastgesteld welk land het recht heeft belastingen te heffen.

In dit onderdeel leest u informatie over die afspraken. U kunt de volledige tekst van het nieuwe belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland lezen.

U woont in Duitsland

Dan zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

U woont in Nederland

Dan zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.