Aangifte doen en te veel ingehouden belasting terugkrijgen

De uitkeringsinstantie die uw pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uitbetaalt, houdt geen rekening met het lagere belastingtarief. De belasting die zij te veel inhouden, krijgt u van ons terug als u aangifte doet

Vanaf het belastingjaar 2016 kunt u de teveel ingehouden belasting ook eerder terugkrijgen met een voorlopige aanslag.

Rekenvoorbeeld

U bent alleenstaand en u hebt de pensioenleeftijd. U woont vanaf 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland en u ontvangt uit Nederland:

AOW

€ 13.000

Bedrijfspensioen

€ 28.000

Totaal

€ 41.000

Over uw inkomsten uit Nederland betaalt u onder het nieuwe belastingverdrag in Nederland belasting, omdat het totaalbedrag van deze inkomsten hoger is dan € 15.000. Uw bedrijfspensioen is ingegaan vóór 1 januari 2016. U hebt geen andere inkomsten uit werk of woning uit Nederland.

Met het normale tarief van gemiddeld 14,25% betaalt u € 5.844 belasting over uw totale inkomen van € 41.000.

Als het nieuwe verdrag op 1 januari 2016 ingaat, betaalt u over uw AOW nog steeds het gemiddelde tarief van 14,25%. Over uw bedrijfspensioen betaalt u in het 1e en 2e jaar het lagere tarief van 10%. U betaalt in 2016 en 2017 per jaar:

Belasting over uw AOW

€ 1.852

Belasting over uw bedrijfspensioen

€ 2.800

Totaal

€ 4.652

In dit rekenvoorbeeld gaan wij uit van de belastingtarieven in 2015 en houden wij geen rekening met het belastingdeel van de heffingskorting waarop u eventueel recht hebt.

Let op!

Vanaf het 3e jaar is het belastingtarief 15% voor een heel jaar. Dat is hoger dan het normale tarief. Als uw inkomen en het belastingtarief niet verandert, is het ‘lagere’ belastingtarief nadelig voor u. Wij passen dit tarief dan niet toe.

 Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.