Voorwaarden voor een lager belastingtarief

Het lagere belastingtarief geldt alleen als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

U woont sinds 12 april 2012 in Duitsland

U moet sinds 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland wonen. Het lagere tarief geldt dus niet, als u:

  • na 12 april 2012 in Duitsland bent gaan wonen, of
  • in de periode vanaf 12 april 2012 tot 1 januari 2016 enige tijd in een ander land woonde.

Het lagere belastingtarief eindigt op het moment dat u niet meer in Duitsland woont.

U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland

Het lagere belastingtarief geldt voor pensioenen of lijfrenten uit Nederland. Het lagere tarief geldt niet voor:

  • socialezekerheidsuitkeringen
  • overheidspensioenen
  • afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten
  • andere inkomsten die u uit Nederland ontvangt

U betaalde onder het oude belastingverdrag over deze inkomsten in Duitsland belasting

Het lagere belastingtarief geldt alleen als u een pensioen of uitkering hebt waarover u onder het oude belastingverdrag in Duitsland belasting betaalt. Dit betekent dat het lagere belastingtarief bijvoorbeeld niet geldt als u een AOW-, WIA-, WAO- of WAJONG-uitkering ontvangt.

U ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen

Het lagere belastingtarief geldt alleen als u meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland ontvangt. Alleen dan betaalt u volgens het nieuwe belastingverdrag over deze inkomsten in Nederland belasting.

Let op!

Voor de berekening van de € 15.000-grens tellen uw AOW-, WIA-, WAO- en WAJONG-uitkering wel mee.

Uw pensioen- of lijfrente-uitkering is vóór 1 januari 2016 ingegaan

U hebt vóór 1 januari 2016 ten minste 1 betaling van uw pensioen of lijfrente ontvangen. Hebt u de betaling niet vóór 1 januari 2016 ontvangen? Dan geldt het lagere belastingtarief niet voor het pensioen of de lijfrente waarvoor u op 1 januari 2016 nog geen betaling hebt ontvangen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.