Wonen in Duitsland, werken in Nederland

Woont u in Duitsland en werkt u in Nederland? Dan krijgt u te maken met 2 landen belasting kunnen heffen over uw inkomen:

  • Duitsland kan belasting heffen omdat u in Duitsland woont.
  • Nederland kan belasting heffen omdat u in Nederland werkt.

Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken wordt bepaald of u in Nederland of in Duitsland belasting betaalt over uw loon. U kunt de volledige tekst van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland lezen.

Let op!

In het belastingverdrag zijn geen regels opgenomen voor de heffing van de premies volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen.

Werkt u in Nederland? Lees dan de informatie voor een werknemer in Nederland (waaronder overheid).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.