Wonen in Nederland, werken in Duitsland

Woont u in Nederland en werkt u in Duitsland? Dan krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over uw loon:

  • Nederland kan belasting heffen omdat u in Nederland woont.
  • Duitsland kan belasting heffen omdat u in Duitsland werkt.

Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaalt, hebben Nederland en Duitsland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Met die afspraken wordt bepaald of u in Nederland of in Duitsland belasting betaalt over uw loon. U kunt de tekst van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland lezen. 

Let op!

In het belastingverdrag staan geen regels voor de heffing van de premies volksverzekeringen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen.

Werkt u in Duitsland? Lees dan de informatie voor een werknemer in Duitsland (waaronder overheid).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.