Vermogen (internationaal)

Hebt u vermogen buiten Nederland? Of woont u buiten Nederland en hebt u vermogen buiten Nederland? Dan heeft dit gevolgen voor de inkomstenbelasting die u moet betalen.

U hebt spaargeld buiten Nederland

Op 1 juli 2005 is de Europese Spaarrenterichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn heeft als doel ervoor te zorgen dat de belastingheffing over rente op spaartegoeden in de EU-lidstaten effectief kan plaatsvinden.

Lees verder over...

Beleggingen in onroerende zaken

Buitenlandse belastingplichtigen die beleggen via een fiscaal transparante GmbH & Co. KG of Co-ownership in 1 of meer Nederlandse onroerende zaken, moeten in Nederland belasting betalen. Om dat makkelijker te maken, is hiervoor een regeling opgezet.

Lees verder over...

Zie ook

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.