Vermogen (internationaal)

Hebt u vermogen buiten Nederland? Of woont u buiten Nederland en hebt u vermogen buiten Nederland? Dan heeft dit gevolgen voor de inkomstenbelasting die u moet betalen.

U hebt spaargeld of beleggingen buiten Nederland

Financiële instellingen buiten Nederland, zoals banken, moeten de gegevens van uw (bank)rekeningen aan ons doorgeven. Dit doen zij automatisch.

Lees verder over...

Beleggingen in onroerende zaken door buitenlandse belastingplichtigen

Buitenlandse belastingplichtigen die beleggen via een fiscaal transparante GmbH & Co. KG of Co-ownership in 1 of meer Nederlandse onroerende zaken, moeten in Nederland belasting betalen. Om dat makkelijker te maken, is hiervoor een regeling opgezet.

Lees verder over...

Zie ook

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.