U hebt spaargeld buiten Nederland

Op 1 juli 2005 is de Europese Spaarrenterichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn heeft als doel ervoor te zorgen dat de belastingheffing over rente op spaartegoeden in de EU-lidstaten effectief kan plaatsvinden. Iedereen die rente ontvangt uit een andere EU-lidstaat (of een aantal andere landen en gebieden) dan de lidstaat waar hij woont, wordt belast volgens het nationale recht van het land waar hij woont. De voorgeschreven maatregelen hebben vooral betrekking op het uitwisselen van rentegegevens.

Bronheffing

De financiële instellingen in een aantal landen wisselen gedurende een overgangsperiode nog geen informatie uit, maar houden in plaats daarvan een bronheffing in over de uitbetaalde rente. Deze bronheffing kunt u verrekenen met uw belasting in Nederland.

Inhouding bronheffing voorkomen

Als u niet wilt dat zo'n financiële instelling een bronheffing inhoudt, kunt u, afhankelijk van de regeling in het desbetreffende land, toestemming geven voor informatie-uitwisseling of informatie-uitwisseling voorkomen door zelf informatie door te geven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.