Regels voor (hypotheek)leningen

Woont u in een woning die uw eigendom is? Dan hebt u een eigen woning. Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dan kunt u de rente van uw hypotheek of lening voor die woning in aftrek brengen.

Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd.

Hebt u op of na 1 januari 2013 voor de 1e keer een hypotheek of lening afgesloten? Of had u al een hypotheek of lening en hebt u die op of na 1 januari 2013 verhoogd? Dan hebt u recht op hypotheekrenteaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U gebruikt de hypotheek of lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht.
  • U moet de hypotheek of lening minimaal annuïtair of lineair aflossen in 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een bepaald bedrag aflost. Dit bedrag moet u vooraf met uw bank of andere geldverstrekker afspreken. Het bedrag dat u moet aflossen, staat in uw hypotheek- of leenovereenkomst.

Had u op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld? Dan geldt de aflossingsverplichting alleen voor het extra bedrag dat u leent.

Met het hulpmiddel Aflossing annuïteitenlening kunt u nagaan of u aan de aflossingseis voldoet en hoeveel u maandelijks moet aflossen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.